Domalux Super Gold

Przeznaczenie

Lakier przeznaczony jest do lakierowania drewnianych parkietów, podłóg, schodów, boazerii, desek, mozaiki oraz mebli. Wyrób polecany jest do malowania powierzchni narażonych na intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej.
Lakier Domalux Super Gold połysk w postaci rozcieńczonej może być przeznaczony do użytku profesjonalnego, jako podkład nasycający (60% obj. lakieru i 40% obj. rozcieńczalnika).

Dane techniczne

Kolor bezbarwny
Stopień połysku połysk, półmat
Wydajność do 12 m2 /l przy jednej warstwie
Rekomendowana ilość warstw 3
Metoda malowania wałek, pędzel, szpachla parkieciarska
Zawartość LZO

LZO dla wyrobu nierozcieńczonego: Limit zawartości LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/i/FR) 500 g/l (2010). Produkt zawiera max. 500 g/l.

LZO dla podkładu nasycającego (wyrobu rozcieńczonego) 60% obj. lakieru i 40% obj. rozcieńczalnika: Limit zawartości LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/h/FR) 750 g/l (2010). Produkt zawiera max. 750 g/l.

wróć